Nhận định kèo bóng đá đêm nay

15/01/2022 19:30 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

15/01/2022 03:00 - Ngoại Hạng Anh

Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...
Châu ÁĐang cập nhật...
Châu ÂuĐang cập nhật...
Tài xỉuĐang cập nhật...

10/01/2022 03:00 - La Liga

Châu ÁFT: 0.80*0 : 3/4*-0.91HT: 0.84*0 : 1/4*-0.95
Châu Âu 1.62 - 3.70 - 6.50
Tài xỉuFT: -0.94*2 1/4*0.86HT: 0.76*3/4*-0.89
Châu ÁFT: 0.80*0 : 3/4*-0.91HT: 0.84*0 : 1/4*-0.95
Châu Âu 1.62 - 3.70 - 6.50
Tài xỉuFT: -0.94*2 1/4*0.86HT: 0.76*3/4*-0.89

09/01/2022 22:15 - La Liga

Châu ÁFT: 0.98*0 : 1*0.93HT: 0.77*0 : 1/4*-0.88
Châu Âu 1.54 - 3.60 - 8.10
Tài xỉuFT: -0.97*2*0.87HT: 0.93*3/4*0.97
Châu ÁFT: 0.98*0 : 1*0.93HT: 0.77*0 : 1/4*-0.88
Châu Âu 1.54 - 3.60 - 8.10
Tài xỉuFT: -0.97*2*0.87HT: 0.93*3/4*0.97

09/01/2022 20:00 - La Liga

Châu ÁFT: -0.91*0 : 0*0.81HT: -0.94*0 : 0*0.85
Châu Âu 2.85 - 3.45 - 2.44
Tài xỉuFT: 0.94*2 1/2*0.96HT: 0.95*1*0.95
Châu ÁFT: -0.91*0 : 0*0.81HT: -0.94*0 : 0*0.85
Châu Âu 2.85 - 3.45 - 2.44
Tài xỉuFT: 0.94*2 1/2*0.96HT: 0.95*1*0.95

09/01/2022 03:00 - La Liga

Châu ÁFT: -0.98*0 : 1 1/2*0.87HT: 0.83*0 : 1/2*-0.94
Châu Âu 1.35 - 5.20 - 8.50
Tài xỉuFT: 0.94*3*0.94HT: 0.94*1 1/4*0.94
Châu ÁFT: -0.98*0 : 1 1/2*0.87HT: 0.83*0 : 1/2*-0.94
Châu Âu 1.35 - 5.20 - 8.50
Tài xỉuFT: 0.94*3*0.94HT: 0.94*1 1/4*0.94

09/01/2022 00:30 - La Liga

Châu ÁFT: 0.85*3/4 : 0*-0.96HT: 0.93*1/4 : 0*0.96
Châu Âu 4.30 - 3.90 - 1.78
Tài xỉuFT: 0.92*2 3/4*0.96HT: 0.74*1*-0.88
Châu ÁFT: 0.85*3/4 : 0*-0.96HT: 0.93*1/4 : 0*0.96
Châu Âu 4.30 - 3.90 - 1.78
Tài xỉuFT: 0.92*2 3/4*0.96HT: 0.74*1*-0.88

10/01/2022 03:00 - La Liga

Châu ÁFT: 0.83*0 : 0*-0.93HT: 0.89*0 : 0*-0.98
Châu Âu 2.57 - 3.20 - 2.93
Tài xỉuFT: 0.86*2 1/4*-0.96HT: -0.92*1*0.81
Châu ÁFT: 0.83*0 : 0*-0.93HT: 0.89*0 : 0*-0.98
Châu Âu 2.57 - 3.20 - 2.93
Tài xỉuFT: 0.86*2 1/4*-0.96HT: -0.92*1*0.81

10/01/2022 03:00 - La Liga

Châu ÁFT: -0.93*0 : 3/4*0.82HT: 0.99*0 : 1/4*0.90
Châu Âu 1.81 - 3.60 - 4.80
Tài xỉuFT: 0.96*2 1/2*0.94HT: 0.94*1*0.94
Châu ÁFT: -0.93*0 : 3/4*0.82HT: 0.99*0 : 1/4*0.90
Châu Âu 1.81 - 3.60 - 4.80
Tài xỉuFT: 0.96*2 1/2*0.94HT: 0.94*1*0.94

08/01/2022 22:15 - La Liga

Châu ÁFT: 0.93*0 : 1/2*0.96HT: -0.93*0 : 1/4*0.82
Châu Âu 1.93 - 3.45 - 4.15
Tài xỉuFT: 0.90*2 1/4*0.98HT: -0.90*1*0.77
Châu ÁFT: 0.93*0 : 1/2*0.96HT: -0.93*0 : 1/4*0.82
Châu Âu 1.93 - 3.45 - 4.15
Tài xỉuFT: 0.90*2 1/4*0.98HT: -0.90*1*0.77

08/01/2022 20:00 - La Liga

Châu ÁFT: 0.80*0 : 1/4*-0.92HT: -0.83*0 : 1/4*0.68
Châu Âu 2.11 - 3.20 - 3.80
Tài xỉuFT: -0.96*2 1/4*0.84HT: 0.76*3/4*-0.89
Châu ÁFT: 0.80*0 : 1/4*-0.92HT: -0.83*0 : 1/4*0.68
Châu Âu 2.11 - 3.20 - 3.80
Tài xỉuFT: -0.96*2 1/4*0.84HT: 0.76*3/4*-0.89

09/01/2022 23:30 - Bundesliga

Châu ÁFT: 0.87*1/4 : 0*-0.97HT: -0.85*0 : 0*0.72
Châu Âu 3.20 - 3.25 - 2.35
Tài xỉuFT: 0.87*2 1/4*-0.95HT: -0.93*1*0.83
Châu ÁFT: 0.87*1/4 : 0*-0.97HT: -0.85*0 : 0*0.72
Châu Âu 3.20 - 3.25 - 2.35
Tài xỉuFT: 0.87*2 1/4*-0.95HT: -0.93*1*0.83

09/01/2022 21:30 - Bundesliga

Châu ÁFT: 0.97*0 : 0*0.95HT: 0.97*0 : 0*0.94
Châu Âu 2.75 - 3.40 - 2.61
Tài xỉuFT: 1.00*2 3/4*0.92HT: 0.77*1*-0.88
Châu ÁFT: 0.97*0 : 0*0.95HT: 0.97*0 : 0*0.94
Châu Âu 2.75 - 3.40 - 2.61
Tài xỉuFT: 1.00*2 3/4*0.92HT: 0.77*1*-0.88

09/01/2022 00:30 - Bundesliga

Châu ÁFT: 0.88*3/4 : 0*-0.99HT: 0.95*1/4 : 0*0.94
Châu Âu 4.05 - 4.15 - 1.78
Tài xỉuFT: 1.00*3 1/4*0.88HT: 0.92*1 1/4*0.96
Châu ÁFT: 0.88*3/4 : 0*-0.99HT: 0.95*1/4 : 0*0.94
Châu Âu 4.05 - 4.15 - 1.78
Tài xỉuFT: 1.00*3 1/4*0.88HT: 0.92*1 1/4*0.96

08/01/2022 21:30 - Bundesliga

Châu ÁFT: -0.97*0 : 3/4*0.87HT: 0.99*0 : 1/4*0.90
Châu Âu 1.78 - 3.65 - 4.80
Tài xỉuFT: 0.83*2 1/4*-0.93HT: -0.96*1*0.84
Châu ÁFT: -0.97*0 : 3/4*0.87HT: 0.99*0 : 1/4*0.90
Châu Âu 1.78 - 3.65 - 4.80
Tài xỉuFT: 0.83*2 1/4*-0.93HT: -0.96*1*0.84